Undervisning

Du kan være sikker på, at din krop bliver trænet godt og grundigt.

Vi træner også dine hjerneceller

Du kan være sikker på, at din krop bliver trænet godt og grundigt på Bramming. Du kan være ligeså sikker på, at det gør dine hjerneceller også. Vi lægger vægt på et højt fagligt niveau i alle fag.

Undervisningen på både 9. og 10. klasse er tilrettelagt, så den fører imod de slutmål, som er gældende for folkeskolen. Vores mål er, at du bliver udfordret fagligt og klædt godt på til en videre gymnasial- eller erhvervsuddannelse.

Af samme grund har vi niveaudelt undervisning i de boglige fag, så vi altid møder dig der, hvor du er.

9. klasse på Bramming

9. klasse på Bramming kan på papiret godt ligne en 9. klasse på en almindelig skole. Du har alle de samme obligatoriske fag; dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, historie, samfundsfag, kristendom og gymnastik.

Når skoleåret slutter, går du også på samme måde op til Folkeskolens afgangsprøve.

Omvendt vil du også opleve en række forskelle. Du vil have lærere, der altid er tæt på – og som kan hjælpe dig i forbindelse med stilletimen, hvor der er ro til at lave lektier. Og du vil med dit valg af linjefag og valgfag samtidig kunne skabe et helt år med fokus på de ting, du brænder for.

Frem10D på Bramming

10. klasse hedder Frem10D på Bramming og griber 10. klasse an på en ny måde. Du vil stadig have obligatoriske fag som dansk, matematik og engelsk. Men frem for et fast pensum er der fokus på anderledes uger og individuel kompetenceudvikling.

På Frem10D har du flere afgrænsede forløb med stor medindflydelse på valg af fag, niveau og indhold. Samtidig er Frem10D et år uden karakterer og traditionelle eksamener.

Der er henover året planlagt 4 projektforløb, hvor du skiftevis kommer til at arbejde individuelt og i grupper og lærer at arbejde projektorienteret og problemløsende. Forløbene munder ud i forskellige produkter: film, hjemmesider, rapporter, forløb mv.

Et af projektforløbene er den obligatoriske OSO-opgave for 10. klasse, og det sidste projekt er et stort afslutningsprojekt, hvor også eksterne censorer er med til at bedømme dit arbejde og din fremlæggelse.

Linjefag og valgfag

På Bramming giver vi dig mulighed for at dyrke det, som du brænder for. Derfor har vi linjefag. Linjefaget gælder for et helt år, og du har det tre gange om ugen. Du kan vælge imellem.

Ved siden af linjefaget har vi et bredt udvalg af valgfag. Det giver dig mulighed for at prøve en masse forskelligt af og måske også udfordre dig på dine interesser.

Du har valgfag en gang om ugen og kan vælge et nyt tre gange i løbet af året. Du kan fx kaste dig over:

  • Billedkunst
  • Mountainbike
  • Spring
  • Dans
  • Motocross
  • Bold for sjov

Vi har endnu flere valgfag end dem, du ser her – og du kan også forvente, at der løbende kommer nye spændende til alt efter lærere og elevers interesse.

Fællesgymnastik, drenge- og pigegymnastik

Fællesgymnastik er noget vi har sammen – alle sammen på skolen. Det er en helt central del af fællesskabet og din efterskoleoplevelse. Alle kan være med. Og alle skal også være med. For nogle kan det måske føles som at blive kastet ud på dybt vand, men vi tager det trin for trin, og du bliver altid mødt på det niveau, du er.

Vi samles én gange om ugen til fællesgymnastik, og to gange om ugen til drenge-/pigegymnastik og arbejder frem mod de sjove, spændende og fantastiske gymnastikopvisninger, vi tager rundt med i løbet af foråret.

Fortælletime

Fortælletimen er en del af vores samlinger. Her vil lærerne på skift fortælle dig om noget, de er optaget af. De kan være personlige oplevelser, fortællinger med afsæt i historien, musikken eller litteraturen, et aktuelt emne eller noget helt andet.

Tryghed, trivsel & vejledning

Det er vigtigt for os, at du trives og udvikler dig fagligt og personligt. Og vi er ikke bange for at sige, at vi følger dig tæt. Vi ved, det har betydning og gør en stor forskel for rigtig mange i løbet af året.

Vi holder af samme grund også en række studievejledningssamtaler med dig. Og vi holder så mange, som du har brug for!

Her går vi i dybden med dine styrker og udfordringer og hvilke tanker, du gør dig om fremtiden med henblik på at afklare, hvad der er det rigtige for dig, når året er omme.

Vi holder ligeledes 2 forældresamtaler henover skoleåret, hvor forældrene får en status på den sociale og faglige udvikling. Samtalerne sikrer, at alle er på samme linje, hvad angår indsats, forventninger og mål.

Vi er en almen skole

Bramming er en almen skole, der tilbyder undervisning til unge i alderen mellem 14-18 år. I et trygt, inspirerende og fællesskabende miljø giver vi mulighed for, at den enkelte kan udvikle sig fagligt og personligt.

Vi er ikke nogen specialefterskole og kan derfor ikke modtage elever med massive sociale eller faglige problemer. Vi kan i begrænset omfang tilbyde faglig støtte i undervisningen. Dette kræver henvendelse på forhånd og udtalelse fra PPR i elevens hjemmekommune.

Bliv elev
Besøg os
Brochure