Efterskole med 9. klasse

9. klasse på Bramming kan på papiret godt ligne en 9. klasse på en almindelig skole.

TAG DIN 9. KLASSE PÅ EFTERSKOLE I
BRAMMING

Skal du til at starte i 9. klasse? Og vil du tage din 9. klasse på en efterskole? Så har du mulighed for
at tage din 9. klasse hos Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole. 9. klasse på Bramming kan på papiret godt ligne en 9. klasse på en almindelig skole.

Du har alle de samme obligatoriske fag; dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, historie, samfundsfag, kristendom og gymnastik.

Når skoleåret slutter, går du også på samme måde op til Folkeskolens afgangsprøve.

Når du tager din 9. klasse på Bramming, vil du opleve forskelle ift. en normal folkeskole. Du vil have lærere, der altid er tæt på – og som kan hjælpe dig i forbindelse med stilletimen, hvor der er ro til at lave lektier. Du vil opleve samlinger, hvor lærerne deler deres personlige fortællinger. Du vil have kulturfags- og naturfagsuge. Du vil have projektuge. Du vil have idrætsfagdage. Du vil have RUM. Du vil komme på introtur og på skitur. Du vil have gymnastik og være med til gymnastikopvisninger. Og du vil med dit valg af linjefag og valgfag samtidig kunne skabe et helt år med fokus på de ting, du brænder for. Alt dette giver dig en unik mulighed for at udforske dine interesser og udvikle dig både fagligt og personligt i løbet af dit skoleår på vores efterskole i Bramming. 

DU VIL FÅ EN OPLEVELSE FOR LIVET!

TAG DIN 9. KLASSE PÅ EFTERSKOLE I
BRAMMING

Skal du til at starte i 9. klasse? Og vil du tage din 9. klasse på en efterskole? Så har du mulighed for
at tage din 9. klasse hos Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole. 9. klasse på Bramming kan på papiret godt ligne en 9. klasse på en almindelig skole.

Du har alle de samme obligatoriske fag; dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, historie, samfundsfag, kristendom og gymnastik.

Når skoleåret slutter, går du også på samme måde op til Folkeskolens afgangsprøve.

DU VIL FÅ EN OPLEVELSE FOR LIVET!

9. ÅRGANG SKEMA 2024/2025

Bramming Efterskole

Når du tager din 9. klasse på Bramming, vil du opleve forskelle ift. en normal folkeskole. Du vil have lærere, der altid er tæt på – og som kan hjælpe dig i forbindelse med stilletimen, hvor der er ro til at lave lektier. Du vil opleve samlinger, hvor lærerne deler deres personlige fortællinger. Du vil have kulturfags- og naturfagsuge. Du vil have projektuge. Du vil have idrætsfagdage. Du vil have RUM. Du vil komme på introtur og på skitur. Du vil have gymnastik og være med til gymnastikopvisninger. Og du vil med dit valg af linjefag og valgfag samtidig kunne skabe et helt år med fokus på de ting, du brænder for. Alt dette giver dig en unik mulighed for at udforske dine interesser og udvikle dig både fagligt og personligt i løbet af dit skoleår på vores efterskole i Bramming. 

Fag i 9. klasse

Biologi

I biologi skal du tilegne dig viden om de levende organismer og den natur vi er omgivet af, om miljø og sundhed og om hvordan du kan bruge biologien i din hverdag.

Du skal arbejde med små forsøg både i naturen og i klasseværelset. I timerne vil du komme til at diskutere og arbejde med, hvordan og hvorfor de ting, du gør, har indflydelse på vores natur og miljø.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen og året afsluttes med folkeskolens prøver.

Dansk

I faget dansk skal du videreudvikle din evne til at udtrykke dig klart og varieret både skriftligt og mundtligt. Et godt og veludviklet sprog giver dig mulighed for at udtrykke dine holdninger og meninger.

Som del af dansk på vores efterskole kommer du til at arbejde med forskellige tekster som f.eks. noveller, romaner, digte og folkeviser og tegneserier. Også forskellige andre tekster som reklamer, artikler, biografier og tekster fra fagbøger indgår i danskundervisningen, ligesom de elektroniske medier, billedkunst, film og drama.

Det skriftlige arbejde kan omfatte stile, boganmeldelser, rapporter, referater, resume, grammatik- og tegnsætningsøvelser, ordbogsøvelser mm. Du vil opleve, at din computer og skolens active boards er en naturlig del af dansktimerne.

Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen, og 9. årgang afsluttes året med folkeskolens prøver.

Engelsk

I engelsktimerne skal du videreudvikle dit engelske sprog både ved at tale og skrive engelsk. Du skal lære om livet og forhold for mennesker i forskellige engelsktalende lande.

Du vil møde det engelske sprog både i tekster, film, billeder og musik. Din computer og skolens active boards er en naturlig del af undervisningen.

Engelskundervisningen er niveaudelt og du vil blive undervist på det niveau, der passer til dig.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen og året afsluttes med folkeskolens prøver.

Fysik / Kemi

I faget fysik/kemi skal du arbejde videre med din forståelse af naturen og dig selv, så du bliver i stand til at beskrive og forstå forskellige forhold ud fra en naturfaglig synsvinkel. I undervisningen kommer du til at arbejde både med forsøg og med teori indenfor magnetisme, astronomi, elektromagnetisme, energi, syrer og baser og meget, meget andet.

Computer og active boards indgår naturligt i undervisningen.

Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen, og 9. årgang afsluttes året med folkeskolens prøver.

Geografi

I geografitimerne skal du arbejde med din egen forståelse og viden omkring de naturgivne og de kulturskabte forudsætninger for livet i Danmark. Du skal blive i stand til at sammenligne Danmarks forhold med andre lande i verden.

Emner som klima, plantebælter, landskabets udvikling, befolkningsudvikling, råstoffer og samspillet mellem mennesker og natur vil blive en del af geografiundervisningen. Computer og active boards indgår naturligt i undervisningen.

Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen og året afsluttes med folkeskolens prøver.

Historie

I historietimerne skal du bruge al den viden, du har omkring Danmarks og andre staters historie. Formålet er at styrke din bevidsthed omkring Danmarks historie og derigennem opnå en identitet, så du bliver i stand til at se andre lande og befolkninger i forhold til dig selv.

Du kommer til at arbejde med fortid, nutid og fremtid med historiske tekster, film og fortælling. Du skal i årets løb lave forskellige skriftlige opgaver.

Computer og active boards indgår naturligt i undervisningen. Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen og året afsluttes med folkeskolens prøver.

Kristendom

I kristendomstimerne i vores 9. klasse skal du arbejde med bibelske fortællinger, salmer, andre kristne tekster og information om andre religioner. Alt dette skal du gøre for at forstå dig selv i forhold til andre mennesker og den kultur, du lever i. Du skal opnå en erkendelse af og en forståelse for den rolle religioner spiller for dig og for andre mennesker omkring dig.

Computer og active boards indgår naturligt i undervisningen.

Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen og året afsluttes med folkeskolens prøver.

Matematik

I matematiktimerne skal du arbejde med forskellige matematiske begreber og lære at løse problemer fra hverdagen ved hjælp af matematikken. Det er vigtigt at du bruger dine egne erfaringer. Nogle af de områder du kommer omkring i undervisningen er f.eks. talbehandling, aktier og obligationer, algebra, rentesregning, geometri, statistik, sandsynligheder, kombinatorik og funktioner.

Du skal jævnligt året igennem aflevere skriftlige matematikopgaver til din lærer.

I matematik er computeren et virkeligt hjælpemiddel, og du vil lære at bruge matematiske programmer som Excel og GeoGebra. Undervisningen er niveaudelt, så du bliver undervist på det niveau, der passer til dig.

Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen, og 9. årgang afsluttes året med folkeskolens prøver.

Samfundsfag

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at du får lyst og evne til at forstå det samfund, du er en del af. Du skal bl.a. arbejde med begreber som demokrati og historie og derigennem blive kritisk og i stand til at analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter.

Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen og året afsluttes med folkeskolens prøver.

Tysk

I tysktimerne skal du videreudvikle dit tyske sprog både ved at tale og skrive tysk. Du skal lære om livet og forhold for mennesker i forskellige tysktalende lande.

Du vil møde det tyske sprog både i tekster, film, billeder og musik. Computer og active boards indgår naturligt i undervisningen. Undervisningen er niveaudelt, så du bliver undervist på det niveau, der passer til dig.

Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen, og 9. årgang afsluttes året med folkeskolens prøver.

Vil du vide mere om vores 9. klasse og idrætsefterskole?

Har du spørgsmål om vores 9. klasse eller hvad det vil sige at gå på efterskole , som du ikke har fået
svar på her på siden? Så er du meget velkommen til at kontakte os. Du er også meget velkommen til
at besøge os, hvis du vil opleve energien på skolen. Hvis du vil vide mere om livet på efterskolen, kan du læse meget mere her. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 9.klasse på vores efterskole. 

Bliv elev
Besøg os
Brochure