Formål og værdigrundlag

Gennem inspiration, motivation samt niveaudeling i de boglige fag sikrer vi den enkelte elev den bedste indlæring.

Bramming.
Noget særligt siden 1897.

Loven

I loven om efterskoler står der under formål og virksomhed: “Efterskoler tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvor hovedsigtet er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse”.

Skolens formål

Skolens grundholdning er de Grundtvig/Kold’ske skoletanker og livssyn.

Skolens formål er indenfor rammerne af de til enhver tid gældende lov og bekendtgørelser om støtte til visse private skoler at drive en efterskole for unge i alderen 14-18 år.

Værdigrundlag

I fagene gymnastik og idræt udvikler eleverne en sund krop – og sammen med undervisningen i de boglige og de praktisk-musiske fag skabes det hele menneske.

I en atmosfære af tryghed og gensidig respekt vil vi lade begreber som næstekærlighed, tillid, tolerance og ærlighed være bærende i skolearbejdet og samværet med eleverne. Endvidere vil vi skabe rammerne for, at eleverne udvikler et forpligtende fællesskab og bliver en del heraf.

De vil her opleve den frihed, de magter, en frihed, der er kædet sammen med ansvar over for sine medmennesker, omgivelser og sig selv.

Bliv elev
Besøg os
Brochure