Formål og værdigrundlag

Skolens fundament

FÆLLESSKAB ER NOGET VI SKABER SAMMEN.

Der er mange ting, der er vigtige at finde ud af, når man er ung. Den vigtigste opdagelse er måske nok, at det er gennem fælles aktiviteter, vi bedst lærer, hvem vi er, og hvad vi kan.

Bramming er på baggrund af Grundtvigs og Kolds livssyn og tanker en efterskole, der vil fællesskabet, og som arbejder på at styrke det hver eneste dag.

Loven

I loven om efterskoler står der under formål og virksomhed: “Efterskoler tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvor hovedsigtet er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse”.

Skolens formål

Skolens grundholdning er de Grundtvig/Kold’ske skoletanker og livssyn.

Skolens formål er indenfor rammerne af de til enhver tid gældende lov og bekendtgørelser om støtte til visse private skoler at drive en efterskole for unge i alderen 14-18 år.

Værdigrundlag

I fagene gymnastik og idræt udvikler eleverne en sund krop – og sammen med undervisningen i de boglige og de praktisk-musiske fag skabes det hele menneske.

I en atmosfære af tryghed og gensidig respekt vil vi lade begreber som næstekærlighed, tillid, tolerance og ærlighed være bærende i skolearbejdet og samværet med eleverne. Endvidere vil vi skabe rammerne for, at eleverne udvikler et forpligtende fællesskab og bliver en del heraf.

De vil her opleve den frihed, de magter, en frihed, der er kædet sammen med ansvar over for sine medmennesker, omgivelser og sig selv.

At have tillid og plads til andres holdninger på samme tid

Vi er forskellige og ofte kan vi også se vidt forskelligt på tingene. Det er noget, som hører til i et fællesskab som vores. Men uenighed er også noget, som flytter os. Den bevæger os til at tage stilling og se ting på nye måder.

På Bramming kommer retten til at være forskellig dog ikke uden tillid og rummelighed. De to er er fuldstændigt fundamentale for det, vi har sammen og for vores kultur. For tillid og rummelighed hjælper os til at kunne forstå hinanden, give plads til hinanden og sætte os selv i andres sted.

Værdierne er vigtige, for de siger, hvad vi tror på og står for: At give dig mod på livet og gøre dig til et selvstændigt tænkende ungt menneske, der er parat til at gå positivt og engageret ind i det store fællesskab, som verden er.

At turde være åben og tryg på samme tid

I forlængelse af fællesskabet ser vi åbenhed og tryghed som de bedste rammer i samværet og undervisningen på skolen. Vi møder, hører, ser og respekterer dig for den, du er.

Det er vores erfaring, at jo mere tryg, man føler sig – desto mere parat er man til at være åben for ny læring og nye impulser. Det er ikke sjældent, vi oplever, at der er elever, der finder evner og kompetencer frem, de overhovedet ikke vidste, de havde i sig .

Bliv elev
Besøg os
Brochure