Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelse

På BRAMMING har vi en meget aktiv bestyrelse der brænder for efterskolen og dens udvikling. Bestyrelsens medlemmer har som regel en relation til skolen. Det kan være tidligere elever, tidligere eller nuværende forældre eller andre med relation til skolen. Bestyrelsen tilser, at der løbende sker en udvikling af skolens indhold, så dens tilbud inden for værdigrundlagets rammer også fremover vil kunne tiltrække og fastholde nye årgange af elever, medarbejdere og forældre. Bestyrelsen tilser, at skolens fysiske rammer vedligeholdes og udvikles, således at de kan matche det indhold, som de skal kunne rumme. Bestyrelsen skal angive retning for skolens udvikling. Bestyrelsen fastsætter de overordnede retningslinjer for skolens virksomhed og udvikling, herunder målsætning, strategiplaner og udbudsprofil.

Bliv elev
Besøg os
Brochure