Årets gang

Se årets gang på Bramming Gymnastik og Idrætsefterskole

Bramming.
Noget særligt siden 1897.

Skoleåret på Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole har 41 skoleuger.

Der er 31 normale undervisningsuger og 10 uger, som på den ene eller anden måde er anderledes uger, som fordeler sig på

  • introdage
  • a-dage
  • fagdage
  • brobygning (kun 10. årgang)
  • projektarbejde/OSO
  • lejrskole
  • gymnastikuge
  • prøveruger
  • afslutningsuge m.m.

Introdage

De første dag i skoleåret, hvor der arrangeres anderledes undervisning i form af cykelture, aktiviteter for at lære skolen at kende og meget andet

A-dage

Anderledes dage, hvor den enkelte elev bliver sat i uvante situationer for at fremme forståelsen af fællesskabet og sig selv.

Fagdage

I fagdagene er der mulighed for at fordybe sig i et fag en hel dag lang. I fagdagene arbejdes der ofte på kryds og tværs mellem klasserne og der er også mulighed for tværfaglige dage, hvor to eller flere fag arbejder sammen.

Brobygning

Eleverne i 10. årgang skal i en uge deltage i det obligatoriske brobygningsforløb med undervisning og praktik i relation i lungdomsuddannelserne.

Projekt/OSO

I denne uge arbejder 9. klasse projektorienteret og 10. klasse med den obligatoriske selvvalgte opgave.

Lejrskole

I uge 4 arrangerer skolen en fællesrejse for alle elever til Norge. Formålet med turen er dels at styrke fællesskabet og dels at give gode oplevelser. Den undervisningsmæssige del af ugen foregår på ski.

Der er hver dag fællessamling med underholdning og information

Gymnastikuge

Gymnastikugen har til hensigt at give eleverne fordybelse i gymnastikken og træne til forårets mange gymnastikopvisninger. Ugen er et mix af gymnastik på hold og fællesgymnastik.

Prøveuger

I disse uger afholdes folkeskolens afsluttende prøver, som er obligatoriske for eleverne i 9. årgang men frivillige for eleverne i 10. årgang.

I den mundtlige prøvetid vil der være forskellige pædagogiske tilbud, som eleverne skal deltage i.

Afslutningsuge

I afslutningsugen er der fuld tryk på fra morgen til aften. Det er nu alle elever skal nå at få det sidste klemt ud af efterskoleåret. Gallafest, rengøring, overnatningstur, mindebøger, spas og løjer fylder tiden i den sidste uge før afslutningsdagen, hvor der bliver uddelt afgangsbeviser mm.

Bliv elev
Besøg os
Brochure