Økonomi

Hvad koster det at gå på Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole? Det er, klart nok, også en af de store spørgsmål.

Økonomi på BRAMMING

Prisen for et efterskoleophold er sat sammen af følgende elementer: Ugepris minus statsstøtte, tilmeldingsgebyr, depositum og tøjpenge.

På Bramming har vi skruet det sådan sammen, at alt er inklusiv i prisen, det vil sige både opholdet, rejserne, materialerne mm. Når først tilmeldingsgebyr, depositum og tøjpenge er betalt inden skolestart, er der således kun ugeprisen at forholde sig til.

På denne måde kommer du og dine forældre ikke til at opleve pludselige ekstraudgifter i løbet af året.

Hvad får du?

  • Undervisning
  • Kost & logi
  • Materialer til brug i værksteder mv.
  • Rejser
  • Tøj & opvisningsdragt
  • Drikkedunk og taske

Tilmeldingsgebyr, depositum, tøjpenge og udmeldelsesgebyr

Ved tilmelding til skolen tager vi et engangs tilmeldingsgebyr på 1.500kr. Cirka et år før skolestart skal der betales et depositum på kr. 1.000,- som vil blive tilbagebetalt, medmindre eleven har brugt af depositummet til diverse. Derudover skal der betales kr. 1.750 til tøj og opvisningsdragt.

Tilmeldingsgebyret tilbageføres udelukkende, hvis tilmeldingen ikke kan udløse en plads til det ønskede skoleår. Vi gør ventelisten op i maj. Det vil sige – at hvis man selv vælger at framelde sig skolen inden maj, uanset om man er optaget eller på ventelisten, så tilbageføres tilmeldingsgebyret ikke.

Hvis du som elev afbryder dit ophold, betales der et udmeldelsesgebyr, som på nuværende tidspunkt svarer til 4 ugers skolepenge. (svarende til ca. 11.000 kr.)

Foreligger der en skriftlig udmeldelse med en varsling på 4 uger, skal der ikke betales udmeldelsesgebyr.

Beregning af pris

Det er husstandens samlede indkomst i det andet kalenderår forud for det år, hvori støtteperioden begynder, som danner grundlag for statsstøtten der fratrækkes ugeprisen.

Se her for mere information om hvad et efterskoleophold koster.

Det betyder, at hvis du vil være elev på Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole i skoleåret 24/25, er det indkomsten i 2022, der ligger til grund for beregningerne.

For hver søskende under 18 år fratrækkes kr. 41.168.- fra indkomstgrundlaget.

Du kan nemt beregne den samlede egenbetaling for et efterskoleophold på Bramming her – hvor du også kan finde den aktuelle ugepris:

Lokal efterskolestøtte

Regeringen har tildelt alle efterskoler en pulje penge, som skal anvendes til individuel, supplerende elevstøtte. Efterskolen kan med den lokale efterskolestøtte hjælpe forældre, der ellers ville have svært ved at finansiere et efterskoleophold. Hvis en familie ønsker at komme i betragtning til denne pulje, kontaktes efterskolen på 75173833 eller på mail kontor@brammingefterskole.dk

I kan læse mere om lokal efterskolestøtte på efterskolernes hjemmeside.

Bliv elev
Besøg os
Brochure