Økonomi

Hvad koster det at gå på Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole? Det er, klart nok, også en af de store spørgsmål.

Økonomi på BRAMMING

På Bramming har vi skruet det sådan sammen, at alt er inklusiv i prisen, det vil sige både opholdet, rejserne, materialerne mm. Når først tilmeldingsgebyr, depositum og tøjpenge er betalt inden skolestart, er der således kun ugeprisen at forholde sig til.

På denne måde kommer du og dine forældre ikke til at opleve pludselige ekstraudgifter i løbet af året.

Hvad får du?

  • Undervisning
  • Kost & logi
  • Materialer til brug i værksteder mv.
  • Rejser
  • Tøj & opvisningsdragt
  • Drikkedunk og taske

Tilmeldingsgebyr, depositum, tøjpenge og udmeldelsesgebyr

Ved tilmelding til skolen tager vi et engangs tilmeldingsgebyr på 1.500kr. Cirka et år før skolestart skal der betales et depositum på kr. 1.000,- som vil blive tilbagebetalt, medmindre eleven har brugt af depositummet til diverse. Derudover skal der betales kr. 1.750 til tøj og opvisningsdragt.

Hvis du som elev afbryder dit ophold, betales der et udmeldelsesgebyr, som på nuværende tidspunkt svarer til 3 ugers skolepenge.

Foreligger der en skriftlig udmeldelse med en varsling på 3 uger, skal der ikke betales udmeldelsesgebyr.

Beregning af pris

Det er husstandens samlede indkomst i det andet kalenderår forud for det år, hvori støtteperioden begynder, som danner grundlag for støtten. Det betyder, at hvis du vil være elev på Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole i skoleåret 23/24, er det indkomsten i 21/22, der ligger til grund for beregningerne.

For hver søskende under 18 år fratrækkes kr. 33.678.- fra indkomstgrundlaget.

Regeringen har tildelt alle efterskoler en pulje penge, som skal anvendes til individuel, supplerende elevstøtte. Efterskolen kan med den individuelle støtte hjælpe forældre, der ellers ville have svært ved at finansiere et efterskoleophold. Hvis en familie ønsker at komme i betragtning til denne pulje, kontaktes efterskolens forstander.

Du kan nemt beregne den samlede egenbetaling for et efterskoleophold på Bramming her:

Følg os på de sociale medier

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Bliv elev
Besøg os
Brochure