Vores værdier

At have tillid og plads til andres holdninger på samme tid.

Fællesskab er noget vi skaber sammen.

Der er mange ting, der er vigtige at finde ud af, når man er ung. Den vigtigste opdagelse er måske nok, at det er gennem fælles aktiviteter, vi bedst lærer, hvem vi er, og hvad vi kan.

Bramming er på baggrund af Grundtvigs og Kolds livssyn og tanker en efterskole, der vil fællesskabet, og som arbejder på at styrke det hver eneste dag.

At have tillid og plads til andres holdninger på samme tid

Vi er forskellige og ofte kan vi også se vidt forskelligt på tingene. Det er noget, som hører til i et fællesskab som vores. Men uenighed er også noget, som flytter os. Den bevæger os til at tage stilling og se ting på nye måder.

På Bramming kommer retten til at være forskellig dog ikke uden tillid og rummelighed. De to er er fuldstændigt fundamentale for det, vi har sammen og for vores kultur. For tillid og rummelighed hjælper os til at kunne forstå hinanden, give plads til hinanden og sætte os selv i andres sted.

Værdierne er vigtige, for de siger, hvad vi tror på og står for: At give dig mod på livet og gøre dig til et selvstændigt tænkende ungt menneske, der er parat til at gå positivt og engageret ind i det store fællesskab, som verden er.

At turde være åben og tryg på samme tid

I forlængelse af fællesskabet ser vi åbenhed og tryghed som de bedste rammer i samværet og undervisningen på skolen. Vi møder, hører, ser og respekterer dig for den, du er.

Det er vores erfaring, at jo mere tryg, man føler sig – desto mere parat er man til at være åben for ny læring og nye impulser. Det er ikke sjældent, vi oplever, at der er elever, der finder evner og kompetencer frem, de overhovedet ikke vidste, de havde i sig .

Bliv elev
Besøg os
Brochure