Regler

Skolens regler er udarbejdet for, at både du og dine efterskolekammeraters får et godt og vellykket ophold på BGI-E.

Reglerne underskives og accepteres af elever og forældre inden efterskoleopholdet starter.


Reglerne er formuleret sådan:

Disse regler gælder for alle elever, der bliver optaget på efterskolen og står ikke til diskussion:

  • Skolen forbeholder sig ret til at behandle elever forskelligt. Mobning tolereres ikke.
  • Eleverne må komme på hinandens fløje på de af skolen fastsatte tidspunkter.
  • Vi forlanger en pæn omgangstone mellem alle, og at de henstillinger der bliver givet følges.
  • Elever har mødepligt til timer, måltider, arbejdsopgaver og fællesarrangementer.
  • Skolen fralægger sig ethvert ansvar over for tyverier og opfordrer eleverne til at låse værelser og skabe.
  • Enhver omgang med rusmidler, alkohol, tobaksvarer, e-cigaretter og lign. er ikke tilladt, så længe eleven er i skolens varetægt.
  • Elever må ikke møde op på skolen i beruset eller påvirket tilstand.
  • Eleverne må ikke gå i seng med hinanden eller have anden seksuel samkvem, mens de er i skolens varetægt.

Skolen forbeholder sig ret til at ophæve samarbejdet - bortvise eleven, hvis skolens regler overtrædes.