Projektuger Frem10D

I skoleåret 2016-17 er der planlagt 5 projektforløb af ca. 2 ugers varighed. Et af projekterne er den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) og det sidste projekt er et stort afslutningsprojekt.

I projektugerne vil eleverne blive præsenteret for skiftevis at skulle arbejde i grupper og individuelt samt efter eget valg.

Projekterne vil ligeledes være forskelligt bygget op og med forskellige fokus for læring. Nogle vil være tværfaglige og andre meget fagspecifikke.

Projektugerne munder ud i flere forskellige produkter fx: en rapport, mundtlig fremlæggelse, film, avis, hjemmeside, undervisningsforløb etc. Eleverne vil i løbet af året have arbejdet med flere forskellige produkt- og udtryksformer.

Skoleåret afsluttes med et større og mere selvstændigt projekt, hvor eleverne skal vise, at de behersker alle de dele af projektarbejdsformen, de har arbejdet med i løbet af året.

Ved afslutningsprojektet har vi eksterne censorer, der er med til at evaluere elevernes arbejde og fremlæggelser.

Dansk

Læs mere

Engelsk

Læs mere

Fortælletime

Læs mere

Fysik/kemi

Læs mere

Fysik/kemi

Læs mere

Gymnastik

Læs mere

Gymnastik

Læs mere

Kursusperioder Frem10D

Læs mere

Matematik

Læs mere

Projektuger Frem10D

Læs mere

Tysk

Læs mere