Kursusperioder Frem10D

I skoleåret 2016-17 er der 4 kursusperioder af ca. 5 ugers varighed.

I kursusugerne vælger eleverne individuelt, i samråd med deres vejleder, hvilke fag de ønsker at have og på hvilket niveau. Målet er, at sammensætte et skema der opfylder den enkelte elevs behov og faglige ønsker.

Fagene vil blive tilbudt på tre forskellige niveauer, og eleverne kan vælge forskelligt niveau i forskellige fag. Alle kurser afsluttes med en evaluering, der  kan foregå på flere måder, afhængig af kursets indhold og undervisningsform.

Alle eleverne skal have både dansk, engelsk og matematik, men på forskelligt niveau og med forskelligt fagligt indhold. For der er stor forskel på, hvilke kompetencer der fordres, alt efter hvilken ungdomsuddannelse eleverne skal på efterfølgende. Skal man have en erhvervsuddannelse, er det ikke så vigtigt, om man kan analysere digte, hvilket forudsættes på de gymnasiale uddannelser. Omvendt er det vigtigt at kunne læse faglitteratur, og kende denne genres opbygning.

Fysik og tysk tilbydes ligeledes som niveaudelt undervisning, men disse fag er ikke obligatoriske. Det vil desuden ofte være muligt at vælge faget på flere niveauer, hvis man gerne vil have mulighed for mere undervisning i et af disse fag. Fravalg af tysk, fysik eller begge fag betyder tilvalg af andre, så man har ikke mindre undervisning af den grund, men mulighed for at dygtiggøre sig andetsteds.

Desuden tilbydes fokusfag, hvor der er mulighed for at dygtiggøre sig inden for fag, man skal bruge sidenhen, men hvor man er lidt udfordret. Fokusdansk, -matematik og -engelsk er fast på skemaet, mens fokusfysik og -tysk ofte er muligheder.

Ydermere tilbydes faglige valgfag. Det kan fx være: Samfundsfaglig debatklub, Hit med historien, Idræt - minilederkursus og mange andre.

Dansk

Læs mere

Engelsk

Læs mere

Fortælletime

Læs mere

Fysik/kemi

Læs mere

Fysik/kemi

Læs mere

Gymnastik

Læs mere

Gymnastik

Læs mere

Kursusperioder Frem10D

Læs mere

Matematik

Læs mere

Projektuger Frem10D

Læs mere

Tysk

Læs mere