Linjefag

Hver enkelt elev skal vælge et linjefag for et helt år og for de flestes vedkommende også et valgfag. Linjefag har man tre gange om ugen og valgfag en gang om ugen. Valgfag kan vælges tre gange i løbet af skoleåret.

Linjefag: