Velkommen til vores online indmeldelse

Klik på et af understående links for at komme direkte til det respektive skoleårs indmeldelse.

Indmeldelse 21/22: Indmeldelse til skoleåret 21/22 er åbent for alle linjefag undtaget Esport. Ønsker man Esport, kan man henvende sig til skolen, og komme på en venteliste. Kontakt os på mail kontor@brammingefterskole.dk eller på tlf. 76 56 01 52

Har du spørgsmål kan du kontakte os på kontor@brammingefterskole.dk eller telefon 75 17 38 33