Velkommen til vores online indmeldelse

Klik på et af understående links for at komme direkte til det respektive skoleårs indmeldelse.

Indmeldelse 21/22: Der er nu venteliste for både drenge og piger til 9. og 10. årgang. Ønsker man, at komme på skolens venteliste, kan man henvende sig til skolen. Kontakt os på mail kontor@brammingefterskole.dk eller på tlf. 76 56 01 52

Har du spørgsmål kan du kontakte os på kontor@brammingefterskole.dk eller telefon 75 17 38 33