Frem10D

Eksamens fri 10 klasse

Hos os er 10. klasse prøvefri, vi har fokus på læring, kompetenceudvikling, målrettethed og individuelle behov, fremfor prøver, faste pensumer og ensrettet undervisning.

Fokus på den enkelte elev

Med fokus på den enkelte, skaber vi gennem kursusugerprojektforløb og anderledes uger en 10.klasse der ikke er afslutningen på folkeskolen, men starten på en ny fremtid.

Bliv klar til en ungdomsuddannelse

FREM10D på BGI-E, peger som navnet antyder mod fremtiden, og de krav og forventninger der er til hver enkelt elev.

Forskellige ungdomsuddannelser stiller forskellige krav om kompetencer, og samtidig har alle elever både styrker og udfordringer. Kombinationen af dette medfører et behov for individuelle skemaer, hvor den enkelte elev kan blive undervist i netop de fag og på det niveau som han/hun har brug for fremadrettet, for at være bedst muligt rustet til sin ungdomsuddannelse.

 

FREM10D er kendetegnet ved:

 • Niveauopdelt undervisning der tilgodeser den enkeltes behov og sikrer at alle udfordres og udvikler sig.
   
 • Motivation og ansvarsbevidsthed er en klar gevinst, når eleverne selv har indflydelse på deres skema i form af valg af fag, niveau og indhold.
   
 • Korte overskuelige forløb, hvor eleverne kan udfordre dem selv fagligt og samtidig overskue det.
   
 • Ingen karakterer gør at eleverne kan arbejde med det, de har brug for fremadrettet. De kan vælge fag, hvor de er udfordrede uden at bekymre sig om dårlige karakterer.
   
 • Prøvefri betyder, at vi kan rette undervisningen mod læring af stof eleverne har brug for, i stedet for mod et pensum til de kommende prøver. Dette giver desuden mere tid til undervisning og projekter (ca. 4 uger), da vi hverken skal have termins- eller afgangsprøver.
   
 • Projektarbejde hvor der arbejdes med forskellige fokus, så eleverne lærer at arbejde projektorienteret og problemløsende. De lærer at samarbejde såvel som at arbejde selvstændigt, og de arbejder med både skriftlige og kreative produkter, ligesom de fremlægger for både vejledere, censorer og kammerater.
   
 • Vejledningstimer hvor eleverne er på studiehold, i hvilke de har studiegrupper
   

SE LEDIGE PLADSER

Dansk

Læs mere

Engelsk

Læs mere

Fortælletime

Læs mere

Fysik/kemi

Læs mere

Fysik/kemi

Læs mere

Gymnastik

Læs mere

Gymnastik

Læs mere

Kursusperioder Frem10D

Læs mere

Matematik

Læs mere

Projektuger Frem10D

Læs mere

Tysk

Læs mere