Dagsrytme

En "normal" dag på Bramming gymnastik- & idrætsefterskole ser sådan ud: 

6.55 vækning og oprydning på værelserne
07.05 morgentjek af værelser og herefter morgenmad -- alle har mødepligt
08.00 Undervisningen begynder
9.15-9.50Morgensamling med sang/fadervor/nyheder/fortælling
09.50-10.05Forfriskning
10.05-12.25Undervisning
12.25Middagsmad
13.15-17.45Undervisning
15.15-15.30Forfriskning
15.30-17.45Undervisningen fortsætter
17.50-18.20Aftensmad. Ta´selv-bord
18.20-18.45Områderengøring
18.45-19.30Lektielæsning
19.30-21.00Aftenaktiviteter i værksteder og hal m.m.
21.15Aftenforfriskning
21.45Alle skal være på egen elevfløj
Ca. 22.15Lærerne går rundt og siger godnat
22.30Der er blevet sagt godnat, og lyset skal være slukket