Gammel elevdag

Gl. elevdag 2019 afholdes

Lørdag d. 11. maj 2019

Kom og besøg din gamle efterskole og mød dine kammerater fra dengang. Samtidig kan du se vores nye fine lokaler, som vi tog i brug i efteråret.

Jubilarer

Forlod skolen i år

5 års 2014

10 års 2009

25 års 1994

30 års 1989

40 års 1979

50 års 1969

60 års 1959

70 års 1949

PROGRAM:

12.00   Frokost for jubilarer - herunder fortællinger, fotografering mm. (tilmelding nødvendig)

15.00   Gymnastikopvisning for jubilarer og alle tidligere elever

15.45   Kaffe

16.15   Hygge, efterskolebio i salen mm.

18.00   Farvel og tak for i dag med en hotdog i spisesalen.

Prisen for jubilararrangementet er 85 kr.  Indbetaling skal ske til skolens bankkonto reg: 9244 konto: 45 734 84 237 – senest 3. maj 2019. Oplys navn og hvilket år I gik ud af skolen. I er først tilmeldt, når betalingen er registreret.

Da vi rent administrativt har prioriteret kun at sende indbydelser ud til medlemmer af elevforeningen, vil vi opfordre alle til at hive fat i gamle efterskolekammerater og fortælle dem om elevdagen. Specielt opfordrer vi til, at jubilarholdene gør en indsats for at få kontakt til gamle kammerater.

Alle gamle elever er velkomne, uanset om de er medlem af foreningen eller ej. 

Vi kan hjælpe med oversigter over navne på alle elevhold, men vi har desværre ikke adresser på alle.