9. klasse

Obligatoriske fag
Der er obligatoriske fag, der skal følges for alle elever. Ud over de obligatoriske fag, skal alle elever vælge et A-fag og for de flestes vedkommende også et B-fag.

9.klasse
Dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk, biologi, geografi, historie, samfundsfag, kristendom, gymnastik og fortælletime. Der er mulighed for at tilvælge tysk.